Home

Viskweekcentrum Valkenswaard beschikt over een modern broedhuis en 11 ha kweek vijvers. Het grotere vijvergebied waarin Viskweekcentrum Valkenswaard is gelegen is ontstaan door de visteeltactiviteiten (kweek van consumptie karper) die hier vanaf 1900 zijn begonnen. Het betrof een particulier initiatief zowel ten oosten als ten westen van de rivier de Tongelreep. In de loop der jaren werd uiteindelijk zo’n 80 ha kweekvijvers aangelegd. In de 70-er jaren werden op de Vloeiweide 8 vijvers van 2 ha gebouwd. Dit terrein werd zo genoemd omdat het in het verleden door middel van bevloeiing met Tongelreepwater bemest werd. Vanaf de 50-er jaren werden de vijvers geëxploiteerd door de organisatie ter verbetering van de binnenvisserij (OVB). In 2002 staakte de OVB haar activiteiten en werd een deel van de vloeiweide verkocht aan Waterschap de Dommel die er retentievijvers en een heloytenfilter ontwikkelde. 

Viskweekcentrum Valkenswaard nam de exploitatie over van de overige 11 ha, (21 vijvers in totaal) op het Vloeiweide complex. Met behulp van deze vijvers en het broedhuis worden diverse vissoorten voortgeplant en opgekweekt. Deze voortplanting wordt voornamelijk in het voorjaar gedaan, vislarven worden op vijvers uitgezet en gevoed met natuurlijk plankton en later bijgevoerd met visvoer.